Aros Golv & Platt AB utför i huvudsak entreprenader åt kommun, landsting, försäkringsbolag, fastighetsbolag samt byggentreprenadföretag.

Ägare av Aros Golv & Platt AB är Kent Nilsson och Björn Carlsson med en samlad erfarenhet inom golv, platt samt byggverksamhet. 

 

Aros Golv AB • Ringborregatan 1C , 721 34 Västerås • Tel: 021-120410 • Fax: 021 - 120330 • kent.nilsson@arosgolv.se